Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A software environment for behavior-based mobile robot control

Mobil robotlar için davranışa dayalı kontrol yazılım ortamı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199106 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA SOFTWARE ENVIRONMENT FORBEHAVIOR-BASEDMOBILE ROBOT CONTROLBekmen, OnurM Sc , Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof Dr Aydın ERSAKDecember 2006, 128 pagesRobotic science can be defined as a modern multi-disciplinary branch of science, which hostsmany technological elements with a huge theoretic base From electrical and electronicsengineering point of view, construction of intelligent agents that produce and/or collectsinformation by interacting the surrounding environment and that can achieve some goal vialearning, is investigated in robotic science In this scope, behavior-based robotic control hasemerged in recent years, which can be defined as a hierarchically higher control mechanismover classical control theory and applications In this thesis, software which is capable of producing behavior-based control over mobilerobots is constructed Research encapsulates an investigation on behavior-based roboticconcept by comparison of different approaches Although there are numerous commercial andfreeware software products for robotics, the number of open source, detail documentedsoftware on behavior-based control concept together with easy usage is limited ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZMOBİL ROBOTLAR İÇİNDAVRANIŞA DAYALI KONTROLYAZILIM ORTAMIBekmen, OnurYüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof Dr Aydın ErsakAralık 2006, 128 sayfaRobotik bilimi, geniş bir teori tabanıyla teknolojik pek çok öğeyi içerisinde harmanlayan,çoklu disiplinli modern bir bilim dalı olarak tanımlanabilmektedir Robotik biliminde elektrik-elektronik mühendisliği bakımından ele alınan ana konu, akıllı, görevleri öğrenerek yerinegetirebilen, içerisinde bulunduğu ortamla etkileşerek bilgi yaratan elemanlarıngeliştirilebilmesidir Bu kapsamda, klasik kontrol teorisi sonrası, bir üst seviye kontrolmekanizması olarak tanımlanabilecek, yaşayan organizma ve organizma gruplarındanesinlenilerek temelleri atılan, davranış tabanlı kontrol konsepti son yıllarda robotik camiasınımeşgul etmektedir Tez çalışmasının kapsamında; davranış tabanlı kontrol kavramının incelenmesi, farklıyaklaşımların karşılaştırılması, bilgi teorisi ve dağıtık kontrol kavramları bakımındanincelenmeye uygun bulunan uygulamaların geliştirilebileceği açık kaynak bir yazılımınoluşturulması bulunmaktadır Algoritma geliştirme ve robot kontrolü için geliştirilmiş bir çokyazılım bulunmasına rağmen davranış tabanlı robot kontrolü için kolay kullanıma sahip, iyidokümante edilmiş, açık kaynak yazılımların sayısı oldukça azdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.