Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Software for dynamic simulation of switched reluctance motor

Anahtarlamalı relüktans motorunun dinamik simülasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116404 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A SOFTWARE FOR DYNAMIC SIMULATION OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR KIZILKAYA, Muhterem Özgür M. S in Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Bülent ERTAN December 2001, 145 pages In this study, a software program is developed for Dynamic Simulation of Switched Reluctance Motor. The program is designed to predict the performance of a given SR motor for any control strategy. The prediction of the characteristics of a motor is vital in the design and the control of the motor. The motor parameters are calculated by using the measured or calculated flux linkage - current - rotor position data. The software can be applied for both transient and steady state problems. The accuracy of the method is verified by comparing the predicted and measured performance values of the test motor. The comparison between the measured and predicted performance of the test motor gave out satisfactory results. Key words : Switched Reluctance Motor,Dynamic simulation m

Summary:

öz ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORUNUN DİNAMİK SİMÜLASYONU KIZILKAYA, Muhterem Özgür Yükek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent ERTAN Aralık 2001, 145 sayfa Bu çalışmada, anahtarlı relüktans motorları için dinamik simulasyon programı yazılımı geliştirildi. Program, anahtarlamalı relüktans motorun herhangi bir kontrol tekniğine verdiği tepkiyi tahmin etmesi için tasarlandı. Motor karakteristiğinin ve değişik şartlardaki tepkisinin tahmin edilmesi, motor tasarımında ve kontrolünde önemlidir. Bu tezde motor parametreleri, ölçülmüş veya hesaplanan akı bağı - akım - rotor posizyon bilgisi yardımıyla hesaplanmıştır. Geliştirilen yöntem motorun geçici ve kararlı durum problemleri için uygulanabilir. Programın sonuçlarının güvenilirliliği, test motoru ile yapılan deney sonuçları ile programın sonuçlarının karşılaştırılması ile sınanmıştır. Test motoru üzerinde yapılan motor performans ölçüm sonuçları ve program sonuçları arasında yapılan karşılaştırmalarda tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar sözcükler : Anahtarlamalı relüktans motorları, Dinamik simulasyon !V