Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A software functionality model for functional size measurement

İşlevsel büyüklük ölçümü için bir yazılım işlevsellik modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313596 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Functional size is among the few software size measures for which well-structured and standardized methods exists for its measurement. Although Functional Size Measurement(FSM)methods have gone a long way, one ongoing criticism on FSM methods is the discrepancies in the measurement results of the same software obtained by different measures. In this thesisstudy the sources of discrepancies that involve the functional properties of measurands and constructs of the FSM method models are investigated in two exploratory case studies. Inthe light of the findings, a software functionality model for functional size measurement is proposed. The model is founded on a characterization of software functionality from a requirements engineering point of view and it aims is to facilitate reliable size measurements on the basis of formalized concepts and rules. Two case studies are conducted in order to evaluate the applicability of the model and validate its effectiveness.

Summary:

Yazılım işlevsel büyüklüğü, ölçümü için iyi yapılandırılmış ve standartlaştırılmış yöntemler var olan nadir büyüklük ölçülerindendir. İşlevsel büyüklük ölçme yöntemleri hayli yol almışsa da, ölçümcülerin aynı yöntemi zileyerek aynı yazılım için elde ettikleri ölçümlerdeki farklılıkklar hala bir eleştiri konusudur.Bu tez çalışmasında, bu farklılıkların yöntemlerde kullanılan yazılım modelleri ve ölçülen gereksinimler ile ilgili sebepleri iki durum çalışması ile incelenmiştir. Bulgular ışığında, işlevfsel büyüklük ölçümü için bir yazılım işlevsellik modeli önerilmiştir. Model gereksinim mühendisliği bakışından tanımlı bir işlevsellik kavramı üzerine kurulmuştur ve modelin amacı formalleştirilmiş kural ve kavramlar üzerinden güvenilir ölçümler yapılmasının sağlanmasıdır. Modelin uygulanbilirliğinin ve etkinliğinin geçerlenmesi için iki durum çalışması gerçekleştirilmiştir.