Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A software quality model for android applications

Android uygulamalar için yazılım kalite modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 425849 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nowadays mobile devices have become increasingly widespread. It causes mobile applications number to grow dramatically. As the popularity of these systems is predicted to continue its increase in the near future, the importance of the quality of mobile applications increases. The aim of this study is to present a quality model for Android applications. We chose applications developed for Android Operating System as our target because of its prevalence in the mobile market. To achieve the aim of the study, we analyzed traditional software quality characteristics, which are described in ISO/IEC SQuaRE Software Quality Standard and selected applicable quality characteristics. Afterwards, we have identified new Android-specific source code metrics and quality characteristics. We have developed a quality model that contains the resulting quality characteristics and applied this model to Android applications in a case study to show the applicability of the model.

Summary:

Günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil uygulama sayısının önemli ölçüde artışını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemlerin popülerliğini yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, mobil uygulamaların kalitesi oldukça fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Android uygulamaları için bir kalite modeli oluşturulmasıdır. Mobil pazardaki yaygınlıklarından dolayı Android İşletim Sistemi için geliştirilmiş uygulamalar hedef olarak seçildi. Çalışmanın amacına ulaşması için ISO/IEC SQuaRE Yazılım Kalite Standardında tanımlanmış olan geleneksel yazılım kalite özellikleri analiz edildi ve uygulanabilir kalite özellikleri belirlendi. Sonrasında Android uygulamalara özgü yeni kaynak kod metrikleri ve kalite özelliklerini belirlendi. Nihai özelliklerin yer aldığı bir kalite modeli oluşturuldu ve bu model bir örnek olay incelemesinde Android uygulamalarına uygulanarak, modelin uygulanabilirliği gösterildi.