Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A SoHo router implementation on Motorola MCF5272 processor and uCLinux operating system

Motorola MCF5272 işletmeciliği ve uCLinux işletim sistemi üzerinde bir SoHo yönlendirici uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143188 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Recently, various special purpose processors have been developed and are frequently being used for different specialized tasks. Prominent among these are the communication processors, which are generally used within an embedded system environment. Such processors can run relatively advanced and general purpose operating systems such as uCLinux, which is a freely available embedded Linux distribution. In this work, a prototype SoHo (Small office / Home office) router is designed and implemented using Motorola MCF5272 as the core communication processor and uCLinux as the operating system. The implementation relies purely on the existing hardware resources of an available development board and the publicly available open source utilities of uCLinux. The overall development process provides an embedded system implementation and configuration example. Keywords: Communications Processor, Embedded System Design, Linux, SoHo Router.

Summary:

Yakın geçmişte, çeşitli özel amaçlı işlemciler geliştirilmiştir ve değişik özel işler için sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bunların arasında en çok öne çıkan tür, genellikle gömülü sistemlerde kullanılan iletişim işlemcileridir. Bu tür işlemciler, serbestçe kullanılabilen bir gömülü Linux dağıtımı olan uClinux gibi, gelişmiş ve genel amaçlı işletim sistemlerini çalıştırabilmektedirler. Bu çalışmada, çekirdek iletişim işlemcisi olarak Motorola MCF5272 ve işletim sistemi olarak da uCLinux kullanılarak bir SoHo (küçük ofis / ev ofisi) yönlendiricisi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama, tamamen, varolan bir geliştirme ortamının kullanılabilir donanım kaynaklarına ve uCLinux'un herkesçe kullanılabilir açık kaynak kodlu yardımcı programlarına dayanmaktadır. Bütünüyle geliştirme süreci bir gömülü sistem gerçeklemesi ve düzenleşim örneği sunmaktadır. Anahtar Sözcükler: İletişim İşlemcisi, Gömülü Sistem Tasarımı, Linux, SoHo Yönlendirici.