Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A soil improvement case study using rammed stone column systems

Darbeyle sıkıştırılmış taş kolon kullanılarak yapılan bir zemin iyileştirme vaka analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nowadays, the rammed stone columns and similar systems are used worldwide more and more frequently as an economical way for improvement of the foundation soils The primary objective of this study is to evaluate the effectiveness of the rammed stone column system by predicting settlements and bearing capacity increase through evaluation of failure mechanisms of reinforced soil layers loaded in compression Conventional approaches of design are compared with the results of finite element models using software PLAXIS 3D and field load test Field and laboratory tests are are carried out to determine the attributes of the in-situ foundation soils It is found that the predictive capability of available methods for the evaluation of bearing capacity of the reinforced soil fits well with that derived from field load tests, in general Response of a single loaded column and group of loaded columns don?t show significan differences On the other hand, regarding elastic settlements some differences were observed between the field test results and those calculated from the finite element model, as well as those estimated by the existing formulations Potential reasons for those differences are discussed in this thesis ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Günümüzde, temel zeminini iyileştirmek için darbeyle sıkıştırılmış taş kolon ve benzer sistemler dünya çapında ekonomik bir yöntem olarak gittikçe daha sık kullanılmaktadır Bu çalışmanın temel amacı, iyileştirilmiş zemin tabakalarının basınç altında oturma miktarlarını ve göçme mekanizmalarına bağlı taşıma kapasitesi artışını tahmin ederek, darbeyle sıkıştırılmış taş kolon yönteminin verimliliğini değerlendirmektir Klasik tasarım yaklaşımları, sonlu elemanlar programı PLAXİS 3D ve arazi yükleme sonuçları ile karşılaştırılmıştır Temel zemininin belirleyici özelliklerini tanımlayabilmek için saha ve laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiştir İyileştirilmiş zeminin taşıma kapasitesi için mevcut yöntemlerden tahmin edilen kapasite, arazi yükleme deneylerinden elde edilen sonuçlar ile genel olarak benzerlik göstermektedir Tek kolon üzerinde yapılan yükleme deney ve çoklu grup üzerinde yapılan yükleme deney sonuçları önemli farklılık göstermemektedir Diğer taraftan, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak hesaplanan ve aynı şekilde mevcut formüllerden tahmin edilen elastik oturma miktarları saha ölçümlerinden farklılıklar göstermektedir Bu farklılıklar için potansiyel nedenler bu tezde tartışılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.