Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

2014

A spatial estimation-based handover management for challenging femtocell deployments

Zorlu femtocell konuşlanmaları için uzaysal sinyal kaybı kestirimi tabanlı aktarım yönetimi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 353690

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, femtocell tabanlı ağlarda gereksiz aktarım sayısını düşürmeye yönelik, mobil kullanıcıların sinyal kaybı raporlarını kullanarak yeni bir aktarım yönetim mekanizması tasarlanmıştır. Tasarlanan mekanizmada sinyal kaybı değerlerini uzaysal olarak kestirebilmek için semivariogram analizi yapan Ordinary Kriging yöntemleri kullanmaktadır. Bu yöntem iki kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak yeni tanımlanan sinyal kaybı değişkeni hesaplanır ve sonrasında bu değer önceden tanımlanan eşik değeri ile kıyaslanarak aktarım kararı alınır. Yeni tanımlanan sinyal kaybı değişkeni mobil kullanıcının gelecekte bulunacağı noktaların sinyal kaybı değişkenine dayanmaktadır. Sayısal veriler önerilen yöntemin geleneksel yönteme göre gereksiz aktarım sayısı ve ping-pong aktarım oranı anlamında daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.

Summary:

In this study, a new path loss-based handover management mechanism is introduced in order to minimize the number of unnecessary handovers in femtocell-based networks by using path loss measurement reports from mobile stations. The proposed mechanism includes a spatial estimation of path loss step that depends on ordinary Kriging using Semivariogram Analysis. This method is composed of two parts. First calculate mobile station's newly defined path loss and then compare this value with the predefined threshold to make a handover decision. The newly defined path loss is calculated by considering the path loss of future locations which are the locations that the mobile station will most likely reach in the future. Numerical results demonstrate that the proposed handover scheme is superior to conventional handover scheme from the viewpoints of both unnecessary handover number and ping-pong handover rate.