Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A stand-alone induction powered current and current harmonics measurement system for distribution lines

Dağıtım hatları için indüklenme ile beslenen akım ve akım harmonikleri ölçüm sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318801 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The presence of information and communication technologies in the field of energy is increas-ing every day. Smart grid subject which aims to increase the percentage of energy generation through renewable resources and to make consumers to be involved in grid actively, is gaining importance day by day. In order to provide an ecient and reliable operation of smart grid network, it is necessary to collect relevant parameters from network components via com-munication infrastructure and to evaluate collected information. Also, with the inclusion of distributed energy sources in the power lines, collection of relevant data becomes important in order to ensure the quality of power. In the scope of this study, to measure current parameters,two DSP based electronic circuits and necessary embedded software have been developed. Data acquisition card is a fixed device which is to be installed to a point on the power line to gather current value samples. By means of being fed through magnetic induction from the line, this part of the system could stay on-line permanently and this allows taking mea-surements on demand. Sampling of line current is performed through principle of magnetic induction from the line on current sensing instrument which is connected to data-acquisition part. Also by utilization of clamp-on instruments, cutting of energy lines is not needed. Sam-ples received by control card over radio frequency or infrared communication, are evaluated with the help of Discrete Fourier Transform (DFT). Control card can show information about Root mean square (RMS) value and harmonic components of line current and total harmonics distortion (THD) on graphic LCD.

Summary:

Bilgi ve haberleşme teknolojilerinin enerji alanındaki varlığı her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir kaynaklı elektrik enerjisinin şebekedeki payının artırılması ve tüketicilerin aktif bir şekilde şebekeye dahil olmalarını hedefleyen akıllı şebeke konusu gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Verimli ve güvenli bir akıllı şebeke ağı işletimi için şebeke elemanlarına haberleşme altyapısı üzerinden ulaşılarak ilgili parametrelerin toplanması ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi gereklidir. Dağıtılmış üretim kaynaklarının da enerji hatlarına dahil olması ile enerji hatlarının kalitesinin sağlanması amacıyla ilgili veri toplamanın önemi de artmaktadır. Bu tez çalışmasında, akım parametrelerini ölçmek için, iki dijital sinyal işlemci bazlı elektronik devre ve gerekli gömülü yazılımlar geliştirilmiştir. Veri toplama kartı, akım değeri örneklemeleri toplamak için güç¸ hattı üzerinde bir noktaya takılacak sabit bir ölçüm cihazıdır. Hattan manyetik indüklenme ile beslenebilmesi sayesinde, sistemin bu kısmı hat üzerinde sürekli bulunabilmekte ve istenildiği zaman ölçüm alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Hat akımı örneklemesi, sistemin data toplama kısmına bağlı olan bir akım ölçme entrumanının hattan akım indüklemesi prensibiyle yapılmaktadır. Kelepçeli enstrumanların kullanımı ile enerji hattının kesilmesine de gerek kalmamaktadır. Radio frekansı veya kızıl ötesi iletişimi vasıtasıyla kontrol kartı tarafından alınan örneklemeler ayrık Fourier dönüşümü yardımıyla yorumlamaktadır. Kontrol kartı, hattın akımının etken değeri, harmonik bileşenleri ve toplam harmonik bozulma (THB) hakkında bilgileri grafik LCD üzerinde gösterebilmektedir. Sistemin sunulan hali, alçak gerilim ve orta gerilim ortamlarında test edilip şu anki hali ile dağıtım hatlarında kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu tez çalısması kapsamında sunulan sistem geliştirmelere açıktır ve sistemin yüksek gerilim hatlarında çalışabilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.