Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A static analysis approach for service oriented software engineering (SOSE) designs

Servis yönelimli yazılım mühendisliği tasarımlarına statik analiz yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269018 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a static analysis approach is introduced in order to develop correct business processes according to the Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL) specification The modeling of the business processes are conducted with Business Process Execution Language (BPEL) which is a popular orchestrator of Service Oriented Architectures (SOA)based system through the description of workflow This approach is also integrated to the Service Oriented Software Engineering (SOSE) design technique The integration of this approach aims the development of complex business processes more robust andimplementation of them more accurate and low error prone Moreover, this approach will also decrease the development cost of the system and rework in the implementation phase The implementation of the approach is also conducted and it is integrated to the existing service oriented architecture based tool named Service OrientedSoftware Engineering Tool (SOSECASE) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, web servisleri iş yürütme süreci dili (WS-BPEL) teknik özelliklerine göre doğru iş süreçleri geliştirmek amacıyla statik bir analiz yaklaşımı tanıtıldı İş süreçlerinin modellemesi servis yönelimli mimarilerin (SOA) herkes tarafından bilinen bir orkestra yöneticisi olan iş süreci yürütme dili (BPEL) kullanılarak iş akışınıntanımı yoluyla gerçekleştirildi Bu yaklaşım servis yönelimli yazılım mühendisliği (SOSE) tasarım tekniğine entegre de edildi Bu yaklaşımın entegre edilmesikompleks iş süreçlerinin geliştirilmesini daha sağlam ve bu iş süreçlerinin gerçekleştirilmesini daha doğru ve daha az hataya açık hale getirmeyi amaçlar Bunun yanısıra, bu yaklaşım sistemin geliştirilme maliyetini ve gerçekleştirme fazındaki iş tekrarını da azaltacaktır Bu yaklaşımın gerçekleştirilmesi deyapıldı ve hali hazırda var olan, servis yönelimli mimari tabanlı servis yönelimli yazılım mühendisliği aracına (SOSE) da entegre edildi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.