Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A statistical approach to lean construction implementations of construction companies in Turkey

Türkiye'deki inşaat şirketlerinin yalın inşaat uygulamalarına istatistiksel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201742 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

One of the major change efforts for the construction industry is lean construction. This thesis analyzes the practices of the construction companies in Turkey from the lean construction perspective. Prior to the analysis in question, requisite information about change in the construction industry, lean thinking and lean construction will be presented. A questionnaire, based on a lean construction model, is used to survey the practices and gather the data for the analysis. Various statistical analysis methods are performed on the gathered data to make inferences. According to these analyses, the lean construction characteristics of the construction companies will be discussed and the recommendations for improving the lean conformance of the construction companies will be presented. Keywords: Turkish construction industry, lean construction, lean conformance, change, lean thinking.

Summary:

?nsaat sektöründeki en önemli değisim çabalarından biri yalın insaattır. Bu tez, Türkiye'de faaliyet gösteren insaat sirketlerinin uygulamalarını yalın insaat açısından incelemektedir. Söz konusu incelemeden önce, insaat sektöründe değisim, yalın düsünce ve yalın insaatla ilgili gerekli bilgiler sunulacaktır. Uygulamaları ölçmek ve analiz için verileri toplamak amacıyla yalın insaat modeline dayalı bir anketten faydalanılmaktadır. Çıkarımlar yapabilmek maksadıyla, toplanan veriler üzerinde çesitli istatistiksel analiz yöntemleri uygulanmaktadır. Bu analizler doğrultusunda, insaat sirketlerinin yalın insaat nitelikleri tartısılacak ve yalın insaata uygunluklarını arttırabilmeleri amacıyla tavsiyelerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Türk insaat sektörü, yalın insaat, yalın uygunluk, değisim, yalın düsünce.