Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Statistical litter assessment and beach grading survey at selected beaches

Seçilmiş kumsallarda istatistiksel atık sınıflandırılması ve kumsal değerlendirme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116096 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ SEÇİLMİŞ KUMSALLARDA İSTATİSTİKSEL ATIK SINIFLANDIRILMASI VE KUMSAL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DEMİRCİ, Deniz Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayşen Ergin Ortak Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Can Elmar Balas Haziran 2001, 130 sayfa Bu çalışmada, Türkliye'de ilk kez, Antalya yöresinde bulunan Türkiye'nin beş önemli plajı olan Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Side, Belek'te saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir Bu çalışmalar ile, kumsallar atık sayısına göre sınıflandırılıp mevsimsel değişiklikler kayda geçirilmiştir Temel Bileşenler Analizi' ile Türlkiye plajlarındaki atıkların kaynakları benzer çalışmaların yürütüldüğü Birleşik Krallık kumsallarındakilerle karşılaştırılmıştır Birleşik Krallık için yapılan çalışmalar atıkların kaynağı olarak Kanalizasyon Kaynaklı Atıklar, Nehir, Denizcilik, Balıkçılık kaynaklarını ortaya koyarken Türkiye plajlarındaki atıkların en büyük kaynağı Plaj Kullanıcıları olarak gözlemlenmiştir Bu değişikliğin ana sebepleri şunlardır: Coğrafi konum ve kumsalların yeri Kumsal kullanımındaki farklılıklar ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ SEÇİLMİŞ KUMSALLARDA İSTATİSTİKSEL ATIK SINIFLANDIRILMASI VE KUMSAL DE?ERLENDİRME ÇALIŞMASI DEMİRCİ, Deniz Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayşen Ergin Ortak Tez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Can Elmar Balas Haziran 2001, 130 sayfa Bu çalışmada, Türkliye'de ilk kez, Antalya yöresinde bulunan Türkiye'nin beş önemli plajı olan Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Side, Belek'te saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir Bu çalışmalar ile, kumsallar atık sayısına göre sınıflandırılıp mevsimsel değişiklikler kayda geçirilmiştir Temel Bileşenler Analizi' ile Türlkiye plajlarındaki atıkların kaynakları benzer çalışmaların yürütüldüğü Birleşik Krallık kumsallarındakilerle karşılaştırılmıştır Birleşik Krallık için yapılan çalışmalar atıkların kaynağı olarak Kanalizasyon Kaynaklı Atıklar, Nehir, Denizcilik, Balıkçılık kaynaklarını ortaya koyarken Türkiye plajlarındaki atıkların en büyük kaynağı Plaj Kullanıcıları olarak gözlemlenmiştir Bu değişikliğin ana sebepleri şunlardır: Coğrafi konum ve kumsalların yeri Kumsal kullanımındaki farklılıklar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.