Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A step towards reconciliation: Hegel's Antigone and ethical life

Uzlaşmaya doğru bir adım: Hegel'in Antigone'si ve etik yaşam

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321071 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis focuses on Sophocles? Antigone in the context of Hegel?s reference to it in describing the ancient Greek ethical life in the chapter on ?Spirit? of the Phenomenology of Spirit. While evaluating the ancient Greek ethical life as a moment on the way to Spirit?s self-knowledge which dissolves through its own dialectics, Hegel describes the inherent contradictions of ancient Greek ethical life which cause its dissolution through Antigone. Antigone?s act of mourning has a central position in the context of the supersession of these contradictions. The aim of this thesis is to understand the ancient Greek ethical life as Hegel describes it and to specify Antigone?s position in this description.

Summary:

Bu tez, Tinin Fenomenolojisi'nin Tin Bölümü'nde Hegel'in, Antik Yunan etik yaşamını tasvir ederken kullandığı bağlamda Sofokles'in Antigone'sine odaklanmaktadır. Hegel, Antik Yunan etik yaşamını Tin'in kendi bilgisine ulaşma yolunda kendi diyalektik hareketiyle çözülen bir uğrak olarak değerlendirirken, bu çözülmenin sebebi olan içsel çelişkileri Antigone aracılığıyla tasvir eder. Bu çelişkilerin aşılması bağlamında Antigone'nin yas tutma edimi merkezî konumdadır. Bu tezin amacı, Hegel'in betimlediği şekliyle Antik Yunan etik yaşamını anlamak ve Antigone'nin bu betimlemede durduğu yeri belirginleştirmektir.