Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A stiffened DKT shell element

Kirişlerle güçlendirilmiş bir DKT kabuk elemanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A stiffened DKT shell element is formulated for the linear static analysis of stiffened plates and shells Three-noded triangular shell elements and two-noded beam elements with 18 and 12 degrees of freedom are used respectively in the formulation The stiffeners follow the nodal lines of the shell element Eccentricity of the stiffener is taken into account The dynamic and stability characteristic of the element is also investigated With the developed computer program, the results obtained by the proposed element agrees fairly well with the existing literature ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Takviyeli plakaların linear statik analizi için bir sonlu eleman modeli geliştirilmiştir Formulasyonda sırasıyla üç düğümlü 18 serbestlik dereceli üçgen kabuk elemanlar ile iki düğümlü 12 serbestlik dereceli kiriş elemanlar kullanılmaktadır Kiriş elemanları kabuk elemanlarının düğümleri üzerinden geçmektedir Kiriş elemanlarının konumları, eksantriklikleri modellenebilmektedir Ayrıca elemanın dinamik ve denge özellikleri de incelenmektedir Geliştirilen bilgisayar programı ile elde edilen sonuçlar, mevcut analitik ve diğer sonlu eleman çözümleriyle oldukça uyumludur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.