Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Stiffened shell finite element

Kirişlerle güçlendirilmiş bir kabuk sonlu elemanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116135 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STIFFENED SHELL FINITE ELEMENT ÜÇÜNCÜ, Mutlu M S ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz KİRİŞLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR KABUK SONLU ELEMANI ÜÇÜNCÜ, Mutlu Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr Süha ORAL Nisan 2001, 78 sayfa Bu çalışmada, kirişlerle güçlendirilmiş plakaların ve kabukların statik ve lineer analizi için yeni bir sonlu eleman modeli önerilmektedir Melez gerilme metodu ile formüle edilen elemanlar iki düğümlü 12 serbestlik dereceli kiriş elemanlarla üç düğümlü 18 serbestlik dereceli üçgen kabuk elemanlardır, iki tip eleman da kesme deformasyonu etkilerini içermektedir Kiriş elemanlarının konumları, eksantriklikleri ve kesit alanı özellikleri tam olarak modellenebilmektedir Mevcut modellerin aksine, kiriş elemanları kabuk elemanlarının düğümleri üzerinden geçmek zorunda değildir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.