Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A stochastic approach for load scheduling of cogeneration plants

Kojenerasyon santrallerinin üretim planlaması için stokastik bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269545 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, load scheduling problem for cogeneration plants is interpreted in the context of stochastic programming Cogeneration (CHP) is an important technology in energy supply of many countries Cogeneration plants are designed and operated to cover the requested time varying demands in heat and power Load scheduling of cogeneration plants represents a multidimensional optimization problem, where heat and electricity demands, operational parameters and associated costs exhibit uncertain behavior Cogeneration plants are characterized by their ?heat to power ratio? This ratio determines the operating conditions of the plant However, this ratio may vary in order to adapt to the physical and economical changes in power and to the meteorological conditions Employing reliable optimization models to enhance short term scheduling capabilities for cogeneration systems is an important research area ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada kojenerasyon santrallerinin yük planlama problemi stokastik programlama çerçevesinde ele alındı Birçok ülkede enerji arzında önemli bir teknoloji olan kojenerasyon santralleri tüketim davranışlarına göre zamana bağlı özellik gösteren ısı ve elektrik taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak tasarlanır ve işletilirler Kojenerasyon santrallerinin yük planlaması elektrik ve ısı taleplerinin, işletme parametrelerinin ve ilgili maliyetlerin belirsizlik taşıdığı çok boyutlu bir optimizasyon problemini teşkil etmektedir Kojenerasyon santralleri ürettikleri ısının ürettikleri elektriğe oranı ile karakterize edilmektedirler Bu oran santralin çalışma koşullarını belirler Bununla birlikte bu oran enerji piyasalarındaki fiziksel ve ekonomik değişikliklere ve meteorolojik koşullara uyum sağlamak amacıyla değişebilir Kojenerasyon sistemlerinin kısa vadeli işletim programını geliştirmek için güvenilir optimizasyon modellerinin detaylı olarak uygulanması önem arz etmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.