Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Strategy for implementing road safety audit of existing roads in Turkey

Türkiye'de mevcut yolların yol güvenlik etütlerinin uygulanmasına yönelik bir strateji

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114972 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STRATEGY FOR IMPLEMENTING ROAD SAFETY AUDIT OF EXISTING ROADS IN TURKEY ÇOR, Ebru M Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Prof Dr Ayhan İNAL Co-Supervisor: Müge KAHRAMANGİL September 2001, 128 Pages Highway safety has become a major public concern since higher speed highways, more powerful vehicles, and increased mobility of the driving public has led to escalating safety problems on the nation's roads In order to maximize safety, the focus should be on the system as a whole, and the driver-vehicle-road inter-relationships A systematic approach to highway safety problem resolution is required for safety problems identified for each component of transportation system: the human; the vehicle and the roadway ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜRKİYE'DE MEVCUT YOLLARIN YOL GÜVENLİK ETÜTLERİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK BİR STRATEJİ ÇOR, Ebru Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayhan İNAL Ortak Tez Danışmam: Müge KAHRAMANGİL Eylül 2001, 128 Sayfa Daha hızlı karayolları, daha güçlü araçlar ve sürücülerin artan devingenliği, ulusal yollarda güvenlik problemlerinin artmasına neden olmasından dolayı; karayolu güvenliği ana ulusal endişe kaynağı haline gelmiştir Güvenliği artırabilmek için sürücü-araç-yol bağlamıyla birlikte sistem bir bütün olarak ele alınmalıdır İnsan, araç ve yolun araçlara ait bölümünü kapsayan ulaşım sisteminin her bir birimi için belirlenen güvenlik problemlerinin çözümünde sistematik bir yaklaşım gereklidir "Mevcut Yolların Yol Güvenlik Etütleri" terimi tam böyle bir yaklaşımı açıklamak için kullanılmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.