Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A structural equation modeling study: Factors related to mathematics and geometry achievement across grade levels

Bir yapısal denklem modelleme çalışması: Sınıf düzeylerinde matematik ve geometri başarısı ile ilgili faktörler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166907 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STRUCTURAL EQUATION MODELING STUDY: FACTORS RELATED TO MATHEMATICS AND GEOMETRY ACHIEVEMENT ACROSS GRADE LEVELS GÖKÇE, Semirhan M S , Department of Secondary Science and Mathematics Education Supervisor: Prof Dr Giray Berberoğlu September 2005, 130pafies The factors related to mathematics and geometry achievement were modeled in this study It was based on the data obtained from the Student Assessment Program carried out by Ministry of National Education Mathematics achievement tests and student questionnaires of each grade were analyzed by using principal component analysis to obtain different dimensions that are expected to be related with student achievement Before the principal component analysis, a content based evaluation of the content of the mathematics achievement tests was actualized and the items were grouped as mathematics and geometry Regarding the student questionnaire socio-economic status, perception of success and interest toward ivmathematics and science, student-centered activities and teacher-centered activities in the classroom were identified as factors through the principal component analysis ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ BİR YAPISAL DENKLEM MODELLEME ÇALIŞMASI: SINIF DÜZEYLERİNDE MATEMATİK VE GEOMETRİ BAŞARISI İLE İLGİLİ FAKTÖRLER GÖKÇE, Semirhan Yüksek Lisans, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Giray Berberoğlu Eylül 2005, 130 sayfa Bu çalışmada öğrencilerin matematik ve geometri başarısı ile ilgili faktörler modellenmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Başarısının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS-2002) verileri kullanılmıştır Öğrenci başarısı ile ilgili olduğu düşünülen herbir sınıf düzeyine ait boyutlara ulaşmak için matematik başarı testi ve öğrenci anketlerine ayrı ayrı temel bileşenler analizi uygulanmıştır Çalışmaya başlamadan önce, matematik basan testlerindeki soruların içerikleri temel alınarak ayrıştırılmış, matematik ve geometri sorulan olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır Öğrenci anketi dikkate alındığında ise; sosyoekonomik düzey, matematik ve fen derslerine yönelik başarı ve ilgi algısı, öğrenci vimerkezli sınıf içi etkinlikleri ile öğretmen merkezli sınıf içi etkinlikleri temel bileşenler analizi sonuçlarından elde edilen değişkenlerdir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.