Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A structural equation modeling study: The metacognition-knowledge model for geometry

Bir yapısal denklem modelleme çalışması: Geometri için üstbiliş-bilgi modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201666 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is twofold: (1) to examine the effects of knowledge on cognition and regulation of cognition on declarative knowledge, conditional knowledge, and procedural knowledge in geometry and (2) to examine the interrelationships among declarative knowledge, conditional knowledge, and procedural knowledge in geometry. The reciprocal relationships between metacognitive and knowledge factors were modeled by using data from tenth grade secondary school students. Structural equation modeling was used to test the hypothesized relationships of two metacognitive factors (knowledge of cognition, regulation of cognition) and three knowledge factors (declarative knowledge, conditional knowledge, procedural knowledge). The observed variables representing the latent variables were determined by carrying out exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis for the metacognitive awareness inventory and geometry knowledge test separately. Major findings revealed: (1) Declarative knowledge significantly and positively influences conditional and procedural knowledge; (2) Procedural knowledge has a signitificant and positive direct effect on conditional 2 knowledge; (3) Declarative knowledge has a positive indirect effect on conditional knowledge; (4) Knowledge of cognition significantly and positively influences procedural knowledge; (5) Regulation of cognition has a significant but negative direct effect on procedural knowledge; (6) Knowledge of cognition has positive indirect effects on conditional and procedural knowledge; (7) Regulation of cognition has negative indirect effects on conditional and procedural knowledge; (8) Knowledge of cognition and regulation of cognition have non-significant direct effect on declarative and conditional knowledge. The results showed that knowledge of cognition has the strongest direct effect on procedural knowledge and the direct effect of declarative knowledge on conditional knowledge is stronger than on procedural knowledge. In view of the findings considerable suggestions is provided for teachers, instructional designers, and mathematics education researchers. Keywords: Structural Equation Modeling, Knowledge of Cognition, Regulation of Cognition, Declarative Knowledge, Conditional Knowledge, Procedural Knowledge, Geometry

Summary:

Bu çalısmanın iki amacı vardır: (1) bilisin bilgisi ve bilisin düzenlemesinin geometride ifadesel bilgi, kosullu bilgi ve islemsel bilgiye etkilerinin incelenmesi ve (2) geometride ifadesel bilgi, kosullu bilgi ve islemsel bilgi arasındaki karsılıklı iliskilerin incelenmesi. Üstbilissel ve bilgi faktörleri arasındaki iliskiler onuncu sınıf ortaögretim ögrencilerinin verileri kullanılarak modellenmistir. ki üstbilissel (bilisin bilgisi, bilisin düzenlemesi) ve üç bilgi (ifadesel bilgi, kosullu bilgi, islemsel bilgi) faktörü arasındaki varsayılan iliskileri test etmek için yapısal denklem modelleme yöntemi kullanılmıstır. Örtük degiskenleri temsil eden gözlenebilen degiskenler üstbilissel farkındalık envanteri ve geometri bilgi testlerine ayrı ayrı açıklayıcı faktör analizi ve dogrulayıcı faktör analizi uygulanarak tespit edilmistir. Ortaya çıkan ana bulgular: (1) fadesel bilgi, kosullu ve islemsel bilgiyi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir sekilde etkilemektedir; (2) slemsel bilgi, kosullu bilgi üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı direkt etkiye sahiptir; (3) fadesel bilgi, islemsel bilgi üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı indirekt etkiye sahiptir; (4) Bilisin bilgisi islemsel bilgiyi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir sekilde etkilemektedir; (5) Bilisin düzenlemesi, islemsel bilgi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fakat negatif direkt etkiye sahiptir; (6) Bilisin bilgisi, kosullu ve islemsel bilgi üzerinde pozitif indirekt etkilere sahiptir; (7) Bilisin düzenlemesi kosullu ve islemsel bilgi üzerinde negatif indirekt etkilere sahiptir; (8) Bilisin bilgisi ve bilisin düzenlemesi ifadesel ve islemsel bilgi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir direkt etkiye sahip degildirler. Sonuçlar bilissel bilginin en güçlü direkt etkisinin islemsel bilgi üzerinde oldugunu ve ifadesel bilginin kosullu bilgi üzerindeki direkt etkisinin islemsel bilgi üzerindeki direkt etkisinden daha güçlü oldugunu göstermistir. Bulgular dogrultusunda ögretmenlere, program gelistiricilere, ve matematik egitimi arastırmacılarına önemli öneriler sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yapısal Denklem Modellemesi, Bilisin Bilgisi, Bilisin Düzenlemesi, fadesel Bilgi, Kosullu Bilgi, slemsel Bilgi, Geometri