Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A study for the requirements of a quality maturity framework for it facilities in organizations: A case for quality assessment in Turkish institutions

Kurumların bilgi işlem birimlerine uygun bir kalite olgunluk yapısının gereksinimleri için bir çalışma: Türk kurumları için kalite değerlendirme incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nowadays, almost all organizations use information technologies (IT) in some extent that they have gained many advantages from it. However, the wrong management of IT processes may cause big problems for organizations. It is first required to reach the quality to successfully govern IT and its processes. At this point, it is essential to have a quality maturity framework that organizations could use to follow a logical path in achieving quality. This thesis represents a study for determining the general quality requirements of a possible quality maturity framework for IT facilities inorganizations. Many quality models, awards and frameworks will be discussed to determine those quality requirements and a possible leveling of the requirements will be also represented. Besides, a quality assessment survey will be performed in Turkish institutions regarding the quality requirements and the factors affecting them to determine the quality level of IT facilities in Turkish institutions.

Summary:

Günümüzde çoğu kurum, bilgi teknolojilerini bir şekilde kullanarak bir çok avantaj elde etmektedir. Bununla birlikte, bilgi teknolojileri süreçlerinin yanlış yönetimi kurumlara bir çok problem doğurmaktadır. Bilgi teknolojilerini ve süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için öncelikle kaliteye ulaşmak şarttır. Bu noktada, organizasyonların mantıksal bir yol izlemesini sağlayan bir kalite olgunluk yapısı tek gerekli olan şeydir. Bu tez, olası bir kalite olgunluk yapısının gereksinimlerini belirleyen bir çalısmayı göstermektedir. Bir çok kalite modeli, ödülü ve yapısı incelenerek, bu gereksinimler belirlenecek ve bu gereksinimlerin olası birseviyelendirilmesi de sunulacaktır. Ayrica, bu gereksinimleri ve onları etkileyen faktörlerin doğrultusunda, Türk kurumlarının kalite seviyelerini belirlemek için bir kalite değerlendirme incelemesi de yapılacaktır.