Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A study in combinatorial auctions

Tümleşik açık artırmalar üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153219 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY IN COMBINATORIAL AUCTIONS Bilge, Betiil M S , Department of Information Systems Supervisor: Assoc Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TÜMLEŞİK AÇIK ARTIRMALAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Bilge, Betül Master, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez yöneticisi: Doç Dr Ferda Nur Alpaslan Temmuz 2004,101 sayfa Elektronik işin ilerlemesi ve işlem ücretlerinin İnternette düşük olması sebebiyle yeni açık artırma mekanizmaları tasarlamak için ilgi artmıştır Yakın zamanda bilgisayar bilimleri, ekonomi, iş, ve oyun teorisi üzeride çalışan pek çok bilim adamı açık artırma teorileri üzerinde çok değerli çalışmalar yapmışlardır İşlemsel açıdan bakıldığında, tümleşik açık artırmalar en göze çarpan açık artırma türü olarak karşımıza çıkmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.