Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Study in implementation methodologies of enterprise resource planning system

Kurumsal kaynak planlaması sistemleri uygulama metodolojileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 114664 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A Stud}' in Implementation Methodologies of Enterprise Resource Planning Systems Türetken, Oktay MS, Information Systems Supervisor: Assoc Prof Tayyar Şen Co-supervisor: Assoc Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri Uygulama Metodolojileri, Türetken, Oktay Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Doç Dr Tayyar Şen Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç Dr Levent Kandiller Ocak 2001, 156 sayfa Sürekli değişen pazar koşulları ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin, kurumsal ihtiyaçlara bir çözüm olarak ortaya çıkmalarına neden olmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.