Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study into the isovels of channel flows

Kanal akımlarındaki eş hız eğrileri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93124 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY INTO ISOVELS OF CHANNEL FLOWS Asma, Cem Ozan M. Sc, Department of Aeronautical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Cahit Çıray May 2000, 114 pages In this thesis, a new turbulence model related to constant velocity lines (isovels) for channel flows is presented. The new model is tested on a square cross-sectioned comer flow and five different pipe flows. Quite successful results are obtained especially for low Reynolds number pipe flows, whereas promising results are obtained for corner flows. The results of corner flow test case are strongly influenced by the presence of secondary flows. It is seen that the new model does not gives very satisfactory results for pipe flows as the Reynolds number increases. Keywords: Turbulence, Turbulence Modelling, Isovel, Corner Flow, Pipe Flow, Secondary Flows. Ill

Summary:

ÖZET KANAL AKIMLARINDAKİ EŞ HIZ EĞRİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Asma, Cem Ozan Yüksek Lisans, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Cahit Çıray Mayıs 2000, 114 sayfa Bu tezde, kanal akımlarına ait eş hız eğrileriyle ilişkili yeni bir türbülans modeli sunulmaktadır. Yeni model, kare kesitli bir köşe akımı ve beş değişik boru akımı üzerinde test edilmiştir. Köşe akımları için umut vadedici sonuçlar elde edilirken, özellikle düşük Reynolds sayısına sahip boru akımları için oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Köşe akımı durumunun sonuçlan, tali akımların yoğun olarak etkisi altındadır. Boru akımları için, artan Reynols sayısıyla birlikte, sonuçların doğruluktan saptıkları görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türbülans, Türbülans Modeli, Eş Hız Eğrisi, Köşe Akımı, Boru Akımı, Tali Akımlar. IV