Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A study of article 23 of the protocolon the statute of the Court of Justice: Experience of the United Kingdom

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın statütüsüne ilişkin protokol'ün 23. maddesi üzerine: İngiltere tecrübesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161344 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF ARTICLE 23 OF THE PROTOCOL ON THE STATUTE OF THE COURT OF JUSTICE: EXPERIENCE OF THE UNITED KINGDOM Aklar, Korhan MSc, Department of European Studies Supervisor: Assist. Prof. Dr. Gamze Öz September 2005, 75 pages This thesis describes the system of submitting observations envisaged in Article 23 of the Protocol on the Statute of the European Court of Justice. The thesis seeks to illustrate and criticize the utilization of the system enshrined in Article 23 by the member states of the European Union. The experience of the United Kingdom is analyzed by examining the preliminary ruling judgments that the government of the United Kingdom has submitted observations in order to describe the system and demonstrate its application by a member state of the European Union. Keywords: European Court of Justice, the ECJ, Preliminary Ruling, Article 23, Observation IV

Summary:

oz AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DIVANI'NIN STATÜSÜNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN 23. MADDESİ ÜZERİNE: İNGİLTERE TECRÜBESİ Aklar, Korhan Yüksek Lisans, Avrupa Çalışmaları Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz Eylül 2005, 75 sayfa Bu çalışma, genel anlamda, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın Statüsüne ilişkin Protokol'ün 23. maddesinde yer alan gözlem koyma ile ilgili sistemi incelemiştir. Özelde, bu çalışma içerisinde, 23. maddede öngörülen sistemin Avrupa Topluluklarına üye devletler tarafından nasıl kullanıldığı gösterilmektedir. İngiltere hükümetinin gözlem koyduğu ön karar davaları irdelenerek gerçekleştirilen İngiltere uygulamasının incelenmesi yoluyla, sistemin Avrupa Toplulukları üyesi bir devlet tarafından uygulanışı gösterilmiştir.