Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Bölümü

A study of catalytic nanocarbon synthesis by means of quantum mechanical methods

Kuantum mekanik metotlar kullanılarak katalitik nanokarbon sentezi çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304966 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Throughout this thesis work, surface nanocarbon synthesis on metal catalyst surfaces was investigated as the first step of carbon nanotube production mechanism Study was aimed to make a comparison between the performances of selected catalyst surfaces and to find most probable mechanism for the nanocarbon synthesis on the metal catalyst surface Formation of nanocarbon from the acetylene as carbon source on the selected Fe(111), Ni(111) and Ni(100) surfaces were studied by means of quantum mechanics ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çalışmasında metal katalizör yüzeyi üzerinde nanokarbon sentezi karbon nanotüp sentezinin ilk aşaması olarak incelenmiştir Çalışma, seçilen metal katalizör yüzeylerinin performanslarının kıyaslanmasını ve yüzey karbon sentezi için en muhtemel mekanizmanın bulunmasını amaçlamıştır Seçilen Fe(111), Ni(100) ve Ni(111) yüzeyleri üzerinde karbon kaynağı olarak asetilen kullanılarak nanokarbon oluşumu için kuantum mekanik yöntemlerle çalışılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.