Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Program Geliştirme Bilim Dalı

A study of english language curriculum implementation in 6th, 7th and 8th grades of public primary schools through teachers and students perceptions

İlköğretim 6. , 7. ve 8. sınıf ingilizce öğretim programının uygulanması konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217824 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to investigate how English language curriculum of the sixth, seventh and eighth grades of public primary schools was implemented by teachers and how it was experienced by students ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışma, ilköğretim 6 , 7 ve 8 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.