Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study of Evelyn Waugh's early novels under the light of his ironic, satirical and humorous stance

Evelyn Waugh'nun ilk romanlarının kinaye, hiciv ve mizah ögeleri açısından incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105039 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF EVELYN WAUGH'S EARLY NOVELS UNDER THE LIGHT OF HIS IRONIC, SATIRICAL AND HUMOROUS STANCE Atalık, Melda M A , Program in English Literature Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz EVELYN WAUGH'NUN İLK ROMANLARININ KİNAYE, HİCİV VE MİZAH ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Atalık, Melda Yüksek Lisans, İngiliz Edebiyatı Programı Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.