Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A study of existential problems faced by Kafkaesque and Pinteresque characters

Kafkaesk ve Pinteresk karakterlerin karşılaştığı varoluşsal sorunlar üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262775 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to discuss the similarities between Kafka?s The Trial, ?The Metamorphosis? and ?The Judgement?, and Pinter?s plays namely, The Birthday Party, Old Times, Ashes to Ashes and The Dumb Waiter, in terms of their characters? problems concerning their existence and their manners of dealing with these issues. The thesis argues that, as a consequence of being thrown into a meaningless world, characters created by Kafka and Pinter have to deal with existential problems like being alienated, having a limited freedom due to their facticity, and being subject to menace, the source of which is beyond their knowledge. It is also discussed that the characters of these writers apply similar methods; such as dominating the others and resorting to inauthentic existence, concerning their manner of dealing with the problems they face. In other words, this study intends to highlight the fact that both Kafka and Pinter reflect the situation of man, looking for a meaningful, secure existence in an absurd world, filled with disillusionment, loss of faith and failure of communication.

Summary:

Bu tezin amacı, karakterlerin karşılaştığı varoluşsal sorunları ve bu sorunlarla başa çıkma yollarını göz önünde bulundurarak, Kafka'nın The Trial, ?The Metamorphosis? ve ?The Judgement? adlı eserleriyle Pinter'ın The Birthday Party, Old Times, Ashes to Ashes ve The Dumb Waiter adlı oyunları arasındaki benzerlikleri tartışmaktır. Bu tez, anlamsız bir dünyaya terkedilmişlik duygusunun sonucu olarak, Kafka ve Pinter tarafından yaratılan karakterlerin, yabancılaşma, faktisiteye bağlı olarak sınırlı özgürlüğe sahip olma ve kaynağı belli olmayan bir tehdite maruz kalma gibi varoluşsal problemlerle başa çıkmak zorunda olduklarını ileri sürmektedir. Aynı zamanda, karşılaştıkları sorunlarla başetme yolları düşünüldüğünde, bu karakterlerin diğerleri üzerinde baskınlık kurmak ve özgün olmayan bir varoluş şekline yönelmek gibi yöntemler uyguladıkları da tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çalışma hem Kafka hem de Pinter'ın, hayal kırıklığı, inançsızlık ve iletişim kopukluğuyla dolu absurd bir dünyada, anlamlı, güvenli bir varoluş arayan insanoğlunun durumunu yansıttığını vurgulamayı amaçlamaktadır.