Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

A study of feminist possibilities of escape from the panopticon and the male gaze in Pat Barker's Union Street and Angela Carter's Nights at the Circus

Pat Barker'ın Union Street ve Angela Carter'ın Nights at the Circus romanlarında panopticon ve eril bakıştan kaçışa dair bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439177 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez, Michel Foucault'nun Discipline and Punish (1977) adlı kitabında yer alan Panopticon imgesi ışığında modern kurumların kadınları nasıl boyunduruk altına aldığına dair Pat Barker'ın Union Street ve Angela Carter'ın Nights at the Circus adlı romanlarını çalışmayı amaçlar Bu çalışmada aynı zamanda, "Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power" (1988) ve "The Body and The Reproduction of Femininity" (1993) adlı makalelerinde, Foucault'nun Panopticon imgesinin genel olarak kadınların boyunduruk altına alınışını ele alma konusunda başarısız olduğunu savunan - sırasıyla - Sandra Lee Bartky ve Susan Bordo gibi feminist akademisyenlerin çalışmaları da dikkate alınacaktır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this thesis is to study Pat Barker's Union Street (1982) and Angela Carter's Nights at the Circus (1984) to explore the novels' treatment of how modern institutions discipline women in the light of Foucault's conceptualization of the "Panopticon" in his Discipline and Punish (1977) This study will also be attentive to the works of feminist scholars such as Sandra Lee Bartky and Susan Bordo, who in their articles "Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power" (1988) and "The Body and The Reproduction of Femininity" (1993) respectively argue that Foucault's notion of the Panopticon fails to encompass the subjugation of women in particular ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.