Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

A study of housing prices in Ankara

Ankara?da konut fiyatları çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201887 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Housing price studies is the first step of housing market analysis. Prices are determined at the intersection point of supply and demand curves, which determine equilibrium point that represents equilibrium price and quantity level. At a point in time demand factors are more important in determining the prices because short-run supply curve is almost vertical. However, in the long run supply of housing, and its certain attributes, will increase if price premium arises in the previous periods. In most of the studies, house prices are analyzed by using hedonic price index technique, which enables us to have information about the demand side of housing sector. In the hedonic price framework, heterogeneous goods are considered as aggregations of characteristics, and implicit marginal prices for these characteristics are calculated. When `Hedonic Price Analysis? is applied to the housing sector, it shows us the price of each housing attribute and gives information about the preferences and willingness to pay of the people for each attribute. Therefore, at the end of such an analysis it is possible to see which attributes are valued most by house buyers in the city. The aim of this thesis is to reveal the implicit prices of housing attributes in the housing market of Ankara, for the year 2006, with the purpose of gaining more information about the demand side of the housing sector. For this purpose, hedonic pricing method is used with the data that are extracted from appraisal reports which include information about main attributes and estimated price of each dwelling unit. Key Words: Determinants of Housing Price, Hedonic Price Index, Housing Prices in Ankara

Summary:

Konut fiyatı çalışmaları konut piyasası analizlerinin ilk basamağıdır. Fiyatlar arz ve talep koşulları tarafından belirlenir. Arz ve talep eğrilerinin kesişme noktasının, denge fiyatını ve miktarını gösterdiği kabul edilir. Belirli bir zamanda fiyatın belirlenmesinde talep faktörleri daha önemlidir, çünkü kısa vadede arz eğrisi neredeyse dikeydir. Oysa, uzun vadede konut ve onun belli özelliklerinin arzı, ileriki dönemlerde fiyat priminin doğması durumunda artar. Çalışmaların çoğunda konut fiyatları konut sektörünün talep yönü hakkında bilgi edinmemizi sağlayan, hedonik fiyat indeksi tekniği kullanılarak analiz edilir. Hedonik fiyat çerçevesinde, heterojen mallar özelliklerin kümesi olarak düşünülürler ve bu özelliklerin örtülü marjinal fiyatları hesaplanır. `Hedonik Fiyat Analizleri' konut sektörüne uygulandığında, bize her bir konut niteliği için fiyatları gösterir ve insanların tercihleri ve her bir nitelik için ödeme gönüllülüğü hakkında bilgi verir. Bu nedenle, bu gibi analizlerin sonunda şehirdeki konut alıcıları tarafından hangi niteliklere daha çok değer verildiğini görmek mümkün olur. Bu tezin amacı, konut sektörünün talep yönü hakkında daha fazla bilgi edinme isteğiyle, 2006 yılı için Ankara konut piyasasındaki konut niteliklerinin örtülü fiyatlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla, hedonik fiyat yöntemi, konutların temel nitelikleri ve tahmin edilen fiyatları hakkında bilgi içeren değerleme raporlarından çıkarılan data kullanılarak uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Konut Fiyatlarının Belirleyicileri, Hedonik Fiyat Endeksi, Ankara'daki Konut Fiyatları