Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A study of kangroo transaction model for mabile transaction management

Hareketli işlem yönetimi için bir kanguru işlem uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153281 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF KANGAROO TRANSACTION MODEL FOR MOBILE TRANSACTION MANAGEMENT Örenç, Zülfü M.S. Department of Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet COŞAR June 2004, 75 pages Wireless network technology has advanced to the point that it is possible to use Internet connectivity to perform job tasks while moving in a city. We simulate and experimentally evaluate Dunham's Kangaroo Transaction (KT) model, and a modified version of it. Our results show that the modified-KT model does not have much communication overhead (although more than the original KT model) and it is more resilient to failures of base stations. Keywords: Kangaroo Transaction, Joey Transaction, Mobile Unit, Mobile Support Station. in

Summary:

ÖZ HAREKETLİ ÎŞLEM YÖNETİMİ İÇİN BİR KANGURU İŞLEM UYGULAMASI Örenç, Zülfü Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet COŞAR Haziran 2004, 75 sayfa Gelişen kablosuz ağ teknolojisi, kullanıcı şehir içinde hareketli iken dahi internete bağlanarak işlem yapabilmeyi mümkün kıldı. Biz Dunham' ın Kanguru işlem modelini ve onun değiştirilmiş yeni versiyonunu simüle ettik ve deneysel olarak değerlendirdik. Bizim sonuçlarımız gösterdiki değiştirilmiş Kanguru işlem modeli ilave iletişim getirmesine rağmen, baz istasyonlarının devre dışı kalmasından daha az etkilenmekte ve çalışmaya devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : Kanguru İşlemi, Joey İşlemi, Hareketli Birim, Hareketli Destek İstasyonu IV