Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study of neutrino-emulsion interactions in the chorus experiment

Chorus deneyinde nötrino-emülsiyon etkileşimleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119339 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF NEUTRINO - EMULSION INTERACTIONS IN THE CHORUS EXPERIMENT KÖSE, UMUT M S ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz CHORUS DENEYİNDE NÖTRİNO - EMÜLSİYON ETKİLEŞİMLERİ KÖSE, UMUT Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Toz Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.