Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Sosyoloji Anabilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı

A study of public imagery of police work from the perspective of gender: The case of Ankara

Toplumsal cinsiyet açısından polisliğin imajı üzerine bir çalışma: Ankara örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262769 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Police ? public relations and image of the police are fields of study that are dealt with more and more recently in the disciplines of criminology and sociology ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Polis ? toplum ilişkisi ve polisin imajı, kriminoloji ve sosyoloji disiplinlerinde son zamanlarda oldukça üzerine değinilen bir çalışma alanıdır Bu çalışma da kısmen bu konuyu kendisine mesele yapmıştır Çalışmamızın amacı polis imajının toplumsal cinsiyetten nasıl etkilendiği yani polis ? toplum ilişkilerinde toplumsal cinsiyetin nasıl bir rol oynadığıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.