Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study of settlement of stone columns by finite element modeling through case histories

Vaka analizleri üzerinden sonlu eleman modellemesiyle taş kolonların oturmasına ilişkin bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Stone column technique is mostly used to reinforce soft cohesive soils Settlements are decreased under foundations and bearing capacity is increased This study initially focuses on a comprehensive review of literature about stone column reinforced soils Afterwards, numerical modeling of stone column reinforced soft clays is done Three different cases are chosen on different foundation soils mainly soft clays Parametric studies are done to determine influence of parameters on settlement reduction ratio under three different foundation conditions Analyses are converted to two dimensional conditions and this conversion is also compared within the scope of this study Settlement reduction ratio response to variation in parameters revealed similar results under three different foundation conditions ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Taş kolon uygulaması genellikle yumuşak kohezyonlu zeminleri güçlendirmek için kullanılmaktadır Temellerin oturma miktarı azaltılmakta ve taşıma gücü artırılmaktadır Bu çalışma öncelikle, taş kolon ile güçlendirilmiş zeminler hakkındaki literatürün kapsamlı olarak incelenmesi üzerine odaklanmıştır Daha sonra, taş kolonlarla güçlendirilmiş zayıf kil zeminlerin sayısal modellemesi yapılmıştır Esas olarak yumuşak killerden oluşan değişik temel zeminlerinde üç vaka seçilmiştir Bu üç farklı zemin koşulu altında parametrelerin oturma azaltma oranı üzerindeki etkileri parametrik çalışma yapılarak incelenmiştir Analizler iki boyuta dönüştürülmüş ve bu dönüşüm de çalışma kapsamında karşılaştırılmıştır Oturma azaltma oranının parametre değişimine gösterdiği tepkilerin üç farklı zemin koşulu altında benzerlik gösterdiği saptanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.