Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bölümü / Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

A study of vantage point neighbourhood search in the bees algorithm for combinatorial optimization problems

Bakış noktası komşuluk aramasının arı algoritması ile kombinatoryal optimizasyon problemlerine uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 356020 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis focuses on nature-inspired optimisation algorithms, in particular, the Bees Algorithm that developed for combinatorial domains with new local search procedure and applied to Traveller Salesman Problem (TSP). An efficient and robust local neighborhood search algorithm is proposed for combinatorial domains to increase the efficiency of the Bees Algorithm.

Summary:

Bu tez çalışmasının temel amacı arıların kaynak arama davranışlarını modelleyen arı algoritmasının, kombinatoryal uzaylarda komşuluk arama fazına yeni bir yaklaşım geliştirilmesidir. Geliştirilen yaklaşım Gezgin Satıcı Problemine uygulanarak Gezgin Satıcı Problemi çözümünün en iyilenmesi amaçlanmıştır.