Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

2013

A study on adult EFL students' emerging identities within the context of social media interaction and classroom writing

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkin öğrencilerin sosyal medya etkileşimi ve sınıf-içi yazma çalışmaları bağlamında ortaya çıkan kimlikleri üzerine bir çalışma

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 356624

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, öğrencilerin farklı bağlamlarda oluşturdukları kimliklerine bir ayna tutmayı amaçlamıştır. Ayrıca, sosyal medya sitesi ve sınıf-içi yazma çalışmaları aracılığıyla kimliklerin ortaya çıkmasını sağlayan öğeleri de tartışmaya çalışmıştır. Bu çalışmadan yola çıkılarak bir genelleme yapılamaz; özgünlük, çoğulluk, karmaşıklık, devingenlik ve örtüklük ile nitelendirilebilecek kimlik olgusuna bakış, bulguların verilen bağlamdaki olası açılımlarına ve detaylara odaklanmayı gerektirmektedir. Bu çalışma, 2012 bahar döneminde bir devlet üniversitesinde bölümleri sosyal bilimler ve inşaat mühendisliği olan C kurundaki 35 yabancı dil hazırlık öğrencisinin (23 erkek, 12 kız) katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın verileri dört ay süresince yazma dersi kapsamındaki sınıf-içi yazma çalışmalarından ve öğrencilerin gönüllü olarak katıldıkları sosyal medya ortamındaki sınıf grubu etkileşimlerinden oluşmaktadır. Araştırmanın böyle gerçekleşmesindeki temel sebep, kimlik kavramının araştırmacı-katılımcı olmadan irdelenmesinin pek mümkün olmamasıdır. Araştırmacı-katılımcı olmak araştırmacının pek çok önemli anı yakalamasını, açımlamasını ve kimlik oluşturulma dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada anlatı çözümlemesi, içerik çözümlemesi, söylem çözümlemesi, çoklu-ortam çözümlemesi gibi nitel araştırma yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, bağlamın beraberinde getirdiği özelliklere bağlı olarak farklı kimliklerin ön plana çıkabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, sosyal medya ortamı ve sınıf-içi yazma çalışmalarında ortaya çıkan kimlikler kıyaslanarak dil öğrenme süreci karmaşıklığında oluşturulan çoklu kimlikleri açığa çıkarmak hedeflenilmiştir. Anahtar sözcükler: kimlik, kimlikler, çoklu kimlikler, öğrenen kimlikleri, sosyal medya, sınıf-içi yazma

Summary:

The aspiration of this study is to provide a lens to different contexts where foreign language learner identities are constituted. It also tries to provide a synoptic discussion of features relevant to identity construction. The present study does not concern with the notion of representativeness as identity issue is by its nature, unique, multi-faceted, complex, dynamic and mostly embedded, and research on identity requires attention to particularity and details. This study was conducted with the participation of foreign language preparatory school students (n = 35, 23 male, 12 female) from social studies and civil engineering departments of a state university in Turkey. Data was collected from classroom writing of the students and students? and instructor?s posts and comments on the group page in social media for a period of four months in 2012. A very important consideration in this selection was that it was not possible to research emergence of identity without participatory research which allowed the researcher to capture some of the details of critical classroom and social media interactions, and hence offer a more profound understanding of the dynamics of identity construction. This study adopts a series of qualitative methodological and theoretical pillars such as narrative analysis, content analysis, discourse and multi-modal analysis. The findings revealed that different identities may become salient depending upon environmental cues that prime one or other type of identity. Therefore, a comparative perspective on emerging identities in the social media environment and in-class writings was adapted to unveil the ways multiple identities are constituted and foregrounded in the complex process of foreign language learning. Key words: identity, identities, multiple identities, learner identities, social media, classroom writing