Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı / Felsefe Bilim Dalı

A study on alevi humanism

Alevi hümanizmi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 604973 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to discuss the connection between Alevism and Humanism with a detailed examination. The main question of the thesis is whether Alevism can be linked to Humanism or not. The concepts of humanism in the history of Alevism are analyzed in terms of human-centrism, mind, and the love of humanity, tolerance, respect and morality. Alevism, which is largely influenced by Haji Bektash Veli's teachings, could open a door for Humanism and for the strength of this connection with Alevism; this door is examined and questioned. While Haji Bektashi Veli and his orders seem compatible with a human-centered philosophy not only for his century but also for today; it has some problematic aspects as well. And this thesis is written to reveal both the reasonable and problematic sides of the link between Alevism and Humanism. By the evaluation of different views, the similarities and differences between Alevism and Humanism are shown.

Summary:

Bu Çalışmanın amacı Alevilik ve Hümanizm arasındaki bağlantıyı detaylı bir şekilde tartışmaktır. Tezin ana sorunu Alevilik ve Hümanizmin bağlantılı olup olmadığıdır. Hümanizmin kavramları; insan merkezli olması, tolerans, saygı ve ahlak Alevilik tarihinde analiz edilir. Alevilik üzerinde büyük etkisi olan Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileri Hümanizme bir kapı açabilir mi ve bu bağlantının gücü araştırılıp, sorgulanır. Hacı Bektaşi Veli ve öğretisindeki kavramlar insan merkezli felsefe ile sadece yüzyıllardır değil günümüzde bile uyumlu fakat bazı açılardan da problemlidir. Bu tez Alevilik ve Hümanizm arasındaki bağlantını mantıklı ve problemli taraflarını göstermek için yazılmıştır. Alevilik ve Hümanizmin benzerlikleri ve farkları konusunda farklı görüşler değerlendirilecektir.