Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çimento Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on blended bottom ash cements

Taban külü katkılı çimentolara yönelik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268926 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Cement production which is one of the most energy intensive industries plays asignificant role in emitting the greenhouse gases. Blended cement production bysupplementary cementitious materials such as fly ash, ground granulated blastfurnace slag and natural pozzolan is one of the smart approaches to decrease energyand ecology related concerns about the production.Fly ash has been used as a substance to produce blended cements for years, butbottom ash, its coarser counterpart, has not been utilized due to its lower pozzolanicproperties. This thesis study aims to evaluate the laboratory performance of blendedcements, which are produced both by fly ash and bottom ash.Fly ash and bottom ash obtained from Seyitömer Power Plant were used to produceblended cements in 10, 20, 30 and 40% by mass as clinker replacement materials.One ordinary portland cement and eight blended cements were produced in thelaboratory. Portland cement was ground 120 min to have a Blaine value of 3500±100cm2/g. This duration was kept constant in the production of bottom ash cements. Flyash cements were produced by blending of laboratory produced portland cement andfly ash. Then, 2, 7, 28 and 90 day compressive strengths, normal consistencies,soundness and time of settings of cements were determined.It was found that blended fly ash and bottom ash cements gave comparable strengthresults at 28 day curing age for 10% and 20% replacement. Properties of blendedcements were observed to meet the requirements specified by Turkish and Americanstandards.

Summary:

Enerji sarfiyatı yüksek imalat sürecine sahip endüstrilerden biri olan çimento üretimi,salınan sera gazları hususunda ciddi bir orana sahiptir. Uçucu kül, öğütülmüs fırıncürufu ve doğal puzolan gibi çimento yerine kullanılabilecek maddelerin yardımıylagerçeklestirilen katkılı çimento üretimi, enerji sarfiyatını ve ekolojik olumsuzluklarıindirgemek amacıyla uygulanabilecek yöntemlerden biridir.Uçucu külün katkılı çimento üretiminde yıllardır kullanılmasına rağmen, uçucukülün daha büyük tane boyutlu emsali olarak tanımlanabilecek taban külü, düsükpuzolanik özellikleri sebebiyle kullanılmamaktadır. Bu tez, uçucu kül ve taban külükullanılarak üretilmis katkılı çimentoların laboratuvar ortamındaki performanslarınındeğerlendirilmesini amaçlamaktadır.Seyitömer Termik Santralinden tedarik edilen uçucu kül ve taban külü, klinkermuadili olarak kütlece %10, 20, 30 ve 40 oranlarında kullanılmıstır. Laboratuarortamında bir portland çimentosu ve sekiz katkılı çimento örneği hazırlanmıstır.Portland çimentosu 3500±100 cm2/g Blaine değerine sahip olacak sekilde 120 dköğütülmüstür. Bu öğütme süresi, taban külü katkılı çimento üretiminde de aynenuygulanmıstır. Uçucu kül katkılı çimento, laboratuvar ortamında hazırlanmıs çimentoile uçucu külün harmanlanması ile hazırlanmıstır. Daha sonra, çimentoların 2, 7, 28ve 90 günlük mukavemetleri, normal kıvamları, hacim sabitliliği ve priz süreleribelirlenmistir.%10 ve %20 oranlarında uçucu kül ve taban külü kullanılan katkılı çimentolar, 28gün kürleme süresi sonunda kıyaslanabilir sonuçlar vermislerdir. Hazırlanan tümkatkılı çimentoların, Türk ve Amerikan standardları tarafından belirlenen özelliklerikarsıladığı tespit edilmistir.