Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A study on blended learning model for teaching practice course in pre-service English language teacher training program

İngilizce öğretmenliği programı öğretmenlik uygulaması dersi için harmanlanmış öğrenme modeli üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262351 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the present study is to develop a model based on blended learning for pre-service teaching practice course in English Language Teacher Training Program at Anadolu University. It is supposed that providing a blended learning environment for teaching practice course would improve the practice and contribute to the professional growth of pre-service teachers. Since it will increase the contact hours among students and university supervisors and facilitate peer feedback among pre-service teachers, which in turn, create a productive learning environment for them.Within the framework of `pedagogical action research? design, 18 fourth year students participated in the present study. Various data gathering techniques including a survey on participants? attitudes towards the Web (computer) based instruction and a survey on the participants? satisfaction with the blended teaching practice course were used. Additionally, in order to perform an in-depth analysis of the findings, standardized open-ended interviews were conducted with participants.The analysis of the data revealed that participants had positive attitudes towards the Web component of blended teaching practice course and all of the participants were satisfied with the blended teaching practice course since they reported that it met their expectations. It was also found that there was not a relationship between the participants? participation to the asynchronous discussions and their overall satisfaction levels of blended teaching practice course. The findings indicated that the pre service teachers thought that participating in a course level blended teaching practice course increased their teaching skills, primarily their skills on preparing lesson plans and the skills on performing their teaching practices.Although results of the present study indicated that blended learning environment was perceived positively by students, there is a need for further research to determine if the similar results could be obtained at other courses in different settings.

Summary:

Bu çalışmanın amacı Anadolu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği Programı, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi için harmanlanmış öğrenme modelinin uygulandığı bir ders geliştirmektir. Harmanlanmış öğrenme modeliyle hazırlanan öğretmenlik uygulaması dersinin, öğretmen adaylarının uygulamalarını geliştireceği ve onların meskleki gelişimlerine katkı sağlayacağı varsayılmaktadır. Çünkü, bu model ile hazırlanan öğretmenlik uygulaması dersinin, öğretmen adayları ile üniversitedeki danışmanları arasındaki görüşme saatlerini artıracağı ve öğretmen adaylarının birbirleri arasında paylaştıkları akran dönütünün kalitesini artırarak onlar için daha verimli bir öğrenme ortamı oluşturacağı düşünülmektedir.Pedagojik Eylem Araştırması desenlemesiyle gerçekleştirilen bu çalışmaya 18 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların dersin Web destekli öğretim boyutu ile ilgili görüşlerini ölçen bir sormaca, onların harmanlanmış öğretmenlik uygulaması dersinden memnuniyetlerini ölçen başka bir sormaca ve standartlaştırılmış açık uçlu görüşmeler, çalışma verilerinin toplanılması için kullanılmıştır.Toplanan verilerin analizi, katılımcıların dersin Web destekli öğretim boyutu ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu, dersten beklentilerini tam olarak karşıladığı için katılımcıların tümünün bu dersi almaktan memnun olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, katılımcıların çevrimiçi tartışmalara katılım oranlarıyla onların bu dersten memnuniyetleri arasında bir ilişki olmadığı da görülmüştür. Araştırmanın bulguları, katılımcıların, harmanlanmış öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmenlik becerilerini, özellikle de ders planı hazırlama ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik becerilerini arttırdığını düşündüklerini göstermiştir.Her ne kadar bu çalışmanın bulguları harmanlanmış öğretmenlik uygulaması dersinin öğrenciler tarafından olumlu olarak algılandığını ortaya koysada gelecekte yapılacak çalışmalarla bu bulguların farklı ortam ve derslerde de elde edilip edilemeyeceği sınanmalıdır.