Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü / Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

A study on Celtic/Galatian impacts on the settlement pattern in Anatolia before the Roman era

Roma dönemi öncesinde Anadolu yerleşimlerinin dağılımında Kelt/Galat etkileri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238243 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anatolia has been the cradle of many different cultures throughout history One ofthese was the Celts who migrated from Europe to Anatolia in the 3rd century BC andhad various impacts on the settlement pattern of the region called Galatia after theirarrival ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tarih boyunca Anadolu birbirinden çok farklı kültürlerin beşiği oldu Bunlardan biri,İ Ö 3 yüzyılda Avrupa'dan Anadolu'ya göç eden Keltlerdir ki onların yerleştikleribölgeye bu tarihten sonra Galatya adı verilmiştir Anadolu yerleşme tarihindeKeltleri Galatlar olarak biliyoruz Bu tezde kültürel kimlik durağan bir nitelik olarak değil, bir topluluğun varlığınısürdürebilmesi için içinde bulunduğu koşullara göre değişim gösteren devingen birdurum olarak ele alındı ve zaman-mekan bağlamındaki devamlılığın üzerindeduruldu Çalışmada ele alınan İ Ö 3 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.