Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Bölümü

A study on cobalt adaptation and memory retention of freshwater bacteria isolates

Tatlısu bakteri izolatlarının kobalta adaptasyonu ve hafızada tutma süresi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285652 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The mucus-dwelling bacteria previously isolated from the surfaceof a freshwater fish species (Alburnus alburnus from Lake Mogan,Ankara), were studied to discover their cobalt resistance The minimuminhibitory concentrations (MIC) were determined for a total of thirty sixbacterial isolates The results of the resistance studies led us to designexperiments on adaptation to cobalt and subsequent memory retention Three selected isolates were exposed to an inhibitory cobaltconcentration as a mixed culture and individually The delayedformation of colonies along with competitive exclusion of one of theisolates in the mixed culture were recorded ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bir tatlı su balığı olan Alburnus alburnus (gümüş) türündenönceden izole edilmiş olan yüzey mukus izolatlarının kobalta karşıdirençleri çalışılmıştır Minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) toplamotuz altı izolat için belirlenmiştir Bu direnç çalışmalarının sonuçları bizikobalt adaptasyonuna ve sonraki bellek tutma uyumu üzerinde deneytasarımı yapmaya götürmüştür Seçilen üç izolat, karışık kültür ve tekizolatlı kültür olmak üzere inhibitör kobalt konsantrasyonuna maruzbırakılmıştır Karışık kültür içinde rekabet ve dışlanma oluştuğukaydedilmiştir Koloni oluşumundaki gecikmeler sıvı kültür içinde takipedilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.