Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A study on conceptual modeling in simulation systems: An extended methodology for KAMA

Simülasyon sistemlerinde kavramsal modelleme üzerine bir çalışma: KAMA için genişletilmiş bir metodoloji

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Conceptual modeling is considered to be essential in simulation development activities ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kavramsal modelleme simülasyon gelistirme faaliyetleri için zorunlu görülmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.