Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü / Kriptografi Anabilim Dalı

A study on countermeasures on aes against side channel attacks

Yan kanal analizlerine karşı aes için geliştirilen korumayöntemleri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 593956 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yan kanal analizi atakları, günümüz kriptografik algoritmaları için tehdit olu¸sturmaktadır Altsınır gerçeklemesinin de içinde oldu˘gu yan kanal analizi ataklarına kar¸sı birçok yöntem bulunmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Side Channel Attacks have a important role for security of cryptographic algorithm There are different method which include Threshold Implementation to protect against these kind of attacks In this thesis, we study certain countermeasures to side channel attacks for AES We start with a survey on Side Channel Attacks for block ciphers and we mentioned attack models for AES ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.