Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on design of piled raft foundation systems

Kazıklı radye temel sistemleri üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338304 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Design concepts and load sharing mechanism of piled raft foundations have been studied in this thesis. In the conventional piled foundations, the load transferred only by the piles and the piles are used for the reducing of both total and differential settlements and the contribution of the raft is generally disregarded. In the first part of the thesis, design approaches in the literature have been discussed. In the second part of the thesis, parametric analyses have been conducted for typical foundation in overconsolidated Ankara clay and finite element analyses have been done for Messe-Torhaus building in Frankfurt. Three dimensional analyses have been made by the widely used commercial software of Plaxis 3D and Sap2000, which solve the models by using the Finite Element Method. The foundation settlement and the load sharing between raft and pile have been investigated to identify the contribution of raft to the total capacity of piled raft foundations. The results showed that the raft can carry up to the 40% of the total applied load for an optimum number of piles for acceptable settlement levels.

Summary:

Tez kapsamında, kazıklı radye temellerdeki tasarım yaklaşımları ve yük paylaşım mekanizması incelenmiştir. Klasik kazıklı temellerde sadece kazıkların yük taşıyacağı varsayımı yapılarak, toplam ve farklı oturmaların sadece kazıklar kullanılarak kontrolü sağlanarak ve radyenin katkısı göz ardı edilmektedir. Tezin birinci bölümünde, şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki tasarım yaklaşımları incelenmiştir. Tezin ikinci kısmında ise aşırı sıkışmış Ankara kilinde tipik bir radyenin parametrik çözümü ve Frankfurt?taki Messe-Torhaus binasının sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü yapılmıştır. Üç boyutlu analizlerde, yaygın olarak kullanılan ve çözümleri sonlu elemanlar metodu ile yapan Plaxis 3D ve Sap2000 ticari yazılımları kullanılmıştır. Oturmalar ve kazık-radye arasındaki yük paylaşımı incelenerek, radyenin toplam taşıma gücüne katkısı araştırılmış ve izin verilen oturma miktarlarında ve ideal kazık sayısı ile, radyenin toplam yükün %40?ına varan oranlarda taşıma kapasitesine katkı sağladığı bulunmuştur.