Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

A Study on developing a writing assessment profile for English preparatory program of Anadolu University School of Foreign Languages

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programı'nda yazılı anlatım becerilerini ölçmede kullanılacak bir ölçeğin geliştirilmesi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV MASTER OF ARTS THESIS ABSTRACT A STUDY ON DEVELOPING A WRITING ASSESSMENT PROFILE FOR ENGLISH PREPARATORY PROGRAM OF ANADOLU UNIVERSITY SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES Thesis Submitted for the Master of Arts English Language Teaching Department Advisor: Asst Prof Aynur YÜREKLİ In foreign language education, reliable and consistent measurement of writing abilities has quite often been challenging The potential for subjective evaluation or the interference of the "human factor1' in such measurements has led to questioning of the reliability of the graders' decisions and justifications Possible inconsistencies among graders and gradings of their own may lessen the respect of the students for the institution as well as endangering a number of assessments, which should never be ignored in education programs, since it affects the learners', and the school's success Taking such inconsistencies into consideration, a significant amount of studies have been done with an aim to enhancing reliability Thus, new measuring instruments have been developed in an attempt to minimize the current problems of language schools in the assessment of writing However, most of those criteria are not found particularly suitable for the needs of each language school, and a number of revisions are made on those grading profiles according to their needs Eventually, these revisions on the criterion decrease the reliability of the original version to a great extent For this reason, it is claimed that language schools would better have their current scoring standards tested regularly In case low reliability levels are taken, to design and use their own grading criteria according to their goals and learner profiles which have proven to be reliable would be better for such schools ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİ ÖLÇMEDE KULLANILABİLECEK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Murat POLAT İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2003 Danışman: Yrd Doç Dr Aynur Yürekli Yabancı dil eğitiminde yazılı anlatım becerilerinin güvenilir ve tutarlı ölçümü eğitim kurumlan için çoğu zaman problemli olmuştur Bu tip ölçümlerde öznel değerlendirmenin, yani insan faktörünün değerlendirme sürecine daha fazla girmesiyle notlayıcı tarafından verilen notların güvenilirliği ve hangi kriterlere uygun verildiği daha çok sorgulanır hale gelmiştir Yazılı anlatım notlayıcılarının kendi aralarında, hatta kendi notlamaları arasında doğabilecek olası tutarsızlıklar, öğrencilerin eğitim kurumuna olan güvenini azaltırken, her eğitim sürecinde yapılması gereken öğrenci (ve dolayısıyla program) başarısını belirleyici değerlendirmeleri de tehlikeye atar Bu durumu dikkate alarak, yabancı dil eğitimi veren kurumlarda yazılı anlatım becerilerini ölçmede yaşanan bu problemleri en aza indirgemek amacıyla uzun bir süredir yazılı anlatım değerlendirmelerinde güvenirliği arttırıcı çalışmalar yapılmakta ve yeni ölçüm araçları geliştirilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.