Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

A study on dikaiosune and eudaimonia in Plato's republic

Platon'un devletinde adalet ve mutluluk kavramlı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321048 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to analyze the concept of dikaiosune in Plato's Republic

Summary:

Bu tezde Platon'un Devlet kitabında yer alan adalet kavramı temel özellikleri ile incelenmektedir.