Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A study on enterprise resource planning systems and embedding them into the company processes

Kurumsal kaynak planlaması sistemleri ve şirket süreçleri ile bütünleştirme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143704 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, implementations of Enterprise Resource Planning Systems are studied with a broader view. Pre-implementation preparations and post-implementation developments play key roles in the success of the ERP utilization of the companies. To find out how the success can be achieved, various concepts in ERP implementation are analyzed. Using analogies with the basic software development models, common application methodologies are studied. The study is completed with the analysis of an interesting and challenging ERP implementation experience, focusing on the important decision points. Keywords: ERP Systems, ERP Implementation Methodologies, Software Development Paradigms, Oracle AIM

Summary:

Bu tez, geniş bir bakış açısıyla, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri'nin şirketlere uygulanması üzerine yapılmış bir çalışmadır. Uygulama öncesi yapılan hazırlıklar ve uygulama sonrası yapılan geliştirme çalışmaları, şirketlerin, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinden faydalanmaları açısından önem taşımaktadır. Basan nasıl yakalamr sorusuna cevap bulmak amacıyla Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri kavramsal olarak incelenmektedir. Yazılım geliştirme modelleri ile analojik bağlantılar kurularak uygulama metodolojileri anlatılmıştır. Çalışma, ilginç ve zorlu bir Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi uygulama deneyiminin analizi ile tamamlanmaktadır. Analizde, projede yapılmış önemli karar verme çalışmalarına odaklanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri, ERP Uygulama Metodolojileri, Yazılım Geliştirme Modelleri, Oracle AIM