Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on flexural strength of layered Al-SiCp composites produced by powder metallurgy methods

Monolitik ve katmanlı Al-SiCp kompozitlerin eğme dayanımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119070 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON FLEXURAL STRENGTH OF LAYERED Al-SiC COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHODS Tirkeş, Süha M S Department of Metallurgical and Materials Engineering Supervisor: Prof Dr Bilgehan ÖGEL Co-Supervisor: Assoc Prof Dr Rıza GÜRBÜZ December 2002, 73 pages Al-SiC particulate reinforced composites were produced from a mixture of pure Al powder (avg 26 2fj rn), Cu powder (avg 63p,m) and SiC powder An average SiC powder size of 10 \xm and 40 p m were used in all composites to investigate the effect of reinforcing particulate size The hot consolidation of powders was carried out in a single-end rectangular die under nitrogen atmosphere to produce 30mm x 40mm x 5mm rectangular specimens The composites in this study comprised either 10w/oSiC or 30w/oSiC The bi-layer Al-SiC composites were produced in the form of AMOw/oSiC and AI-30w/oSiC two layer rectangular bars ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz MONOLİTİK VE KATMANLI AI-SiCp KOMPOZİTLERİN EĞME DAYANIMI Tirkeş, Süha Yüksek Lisans, Metalürji ve Malzeme Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr Bilgehan ÖGEL Ortak Tez Yöneticisi: Assoc Prof Dr Rıza GÜRBÜZ Aralık 2002, 73 sayfa AI-SiC kompozitleri Aı (ort 26 2jj,m), Cu (ort 63(a m) ve SiC tozlarının karışımından üretilmiştir Kuvvetlendirici parçacık boyutunun etkisini araştırmak için ortalama 10|a m ve 40jo,m parçacık boyutunda SiC kullanılmıştır 30mm x 40mm x 5mm boyutunda numuneler nitrojen altında sıcak pressleme ile üretilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.