Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A study on heat transfer inside the wellbore during drilling operations

Sondaj esnasında kuyu içerisindeki ısı aktarımı ile ilgili bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199060 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA STUDY ON HEAT TRANSFER INSIDE THE WELLBOREDURING DRILLING OPERATIONSApak, Esat CanM Sc , Department of Petroleum and Natural Gas EngineeringSupervisor: Assist Prof Dr ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZSONDAJ ESNASINDA KUYU ÇER S NDEK ISI AKTARIMILE LG L B R ÇALIŞMAApak, Esat CanYüksek Lisans, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Yar Doç Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.