Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

A Study on identifying children's language learning strategies and developing a children's inventory for language learning strategies (chills)

Çocukların yabancı dil öğrenme stratejilerini belirleme ve çocuklar için hazırlanmış bir yabancı dil öğrenme stratejileri envanteri hazırlama üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143986 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT As a still growing area, language learning strategies research (LLS) needs to expand so that it covers different contexts and age groups When previous research on the area is investigated it is seen that most LLS research is conducted in ESL contexts and the majority of this research looks into strategies of adolescents and adults Consequently, strategy taxonomies as well as the inventories developed so fer comprise the context and age group mentioned In addition, research conducted with children is not comprehensive enough to cover all strategy types and strategy use while performing all language skills including vocabulary, grammar, and pronunciation { There are certain points in LLS literature that remain untouched and encourage expanding research From this point of view, the current study attempts to address the issues mentioned above by conducting a research especially designed to find out the language learning strategies (LLS) of children and investigating LLS more comprehensively without selecting a certain type of strategy while performing a certain type of skill (for instance, cognitive strategies used while reading) Moreover, the current research is conducted in an EFL environment The study is conducted in an EFL context It is composed of two main phases In the first phase, data is collected from children to discover what kind of language learning strategies they use Methodological triangulation is used in the study, thus, data is collected through, a semi-guided questionnaire, task-based interviews, observations during students' task performance, field notes kept during task-based interviews, think - aloud protocols for reading and writing skills, classroom observations, and general interviews conductedVI according to the results of the semi-guided questionnaire ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

m DOKTORA TEZ ÖZÜ ÇOCUKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ BELİRLEME VE ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR YABANCI DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Esim GÜRSOY İngtiz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Anadolu tİniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2004 Danışman: Prof Dr Zfilal Balpmar Hala büyümekte olan bir alan olarak dil öğrenme stratejileri üzerine yapılan araştırmaların farklı ortamları kapsayacak şekilde genişletilmesine ihtiyaç vardır Bu alanda yapılan önceki araştırmalar incelendiğinde araştırmaların çoğunluğunun ikinci dil ortamlarında (ESL) yapıldığım ve büypk bir bölümünün gençler ve yetişkinler üzerinde yapıldığım görürüz Buna bağlı olarak geliştirilen strateji taksonomileri ve envanterleri bahsedilen ortamı ve yaş grubunu kapsamaktadır Buna ek olarak, çocuklarla yürütülen araştırmalar tüm strateji türlerim ve tüm dil becerilerini, kelime, dilbilgisi ve telaffuz dahil olmak üzere, bunları öğrenirken yararlanılan strateji kullanımlarım içerecek kadar kapsamlı değildir Dil öğrenme stratejilerini içeren yazında baza noktalara el değmemiştir ve bu noktalar bu alanlara doğru araştırmaları genişlemeyi desteklemektedirler Bu açıdan bakıldığında bu çalışma yukarıda bahsedilen konulara değinmeye çalışmaktadır Çalışma belirtilenden (ESL) farklı olarak yabancı dil öğrenme (EFL) ortamında gerçekleştirilmiş ve birinci aşama ve ikinci aşama olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır Birinci aşamada çocukların ne tür dil öğrenme stratejileri kullandıklarmı saptamak amacıyla veri toplanmıştır Bunu yaparken bir çok veri toplama tekniğindenIV yararlanılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.