Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on information based virtual value chains

İş için bilgi tabanlı sanal değer zincirleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116050 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz İŞ İÇİN BİLGİ TABANLI SANAL DEĞER ZİNCİRLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Taylan, Merve Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tez Yöneticisi: Doç Dr Erol Sayın Haziran 2001, 82 Sayfa Internet, iş dünyasının işleyişini kalıcı bir şekilde değiştirmektedir Internet teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla iş dünyasındaki her türlü faaliyet bilgiye dayalı birer aktiviteye dönüşmektedir Son 6 yılda birçok yeni terim dinamik ortamlar olan iş ve internet dünyasında gündeme gelmiştir Bu kavramların iş dünyasına entegre dilmesi, uyarlanması ve adaptasyonu karmaşık olamasına rağmen sonuçlan gözardı edilemeyecek kadar başarılı olmaktadır Bu çalışma; elektronik ticaret konusunu ; iş-müşteri, iş-iş şeklinde ele almış, tedarik zinciri yönetimi konusuna genel olarak girmiş, bu teknolojilerin iş dünyasına uyarlanması esnasındaki sorunları ve sonrasında sağladıktan faydalan anlatmıştır Çalışmanın sonkısmında da Ford Otosan'da halihazırda kullanılan; tedarikçi-fabrika ilişkisini sağlayan bir uygulama yer almaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.